Onze werkwijze

We kunnen onze werkwijze het best uitleggen door je te vertellen wat er precies gebeurt met jouw kleding nadat je de Packmee-doos hebt verzonden.

Alle dozen uit heel Nederland komen aan bij één distibutiecentrum van PostNL. Van daaruit worden zij vervoerd naar gespecialiseerde sorteerbedrijven. 

De verzamelde goederen worden gesorteerd en volgens het kringloopprincipe van vermijding, hergebruik en verwijdering van afval zo veel mogelijk hergebruikt. Bruikbare kleding gaat naar landen in Oost-Europa, Afrika en Azië. Ons doel is een hergebruikpercentage van minimaal 97 procent. Kleding, textiel en schoenen worden gesorteerd op verschillende criteria, bijvoorbeeld leeftijd, toestand, zomerkleding, winterkleding, geslacht en soort kleding.

En mijn doos?

Met Packmee heeft jouw doos een tweede leven gekregen. Na dit duurzame hergebruik zorgen de sorteerbedrijven ervoor dat de dozen ecologisch verantwoord worden verwerkt. Zij persen alle dozen samen en leveren deze aan papierfabrieken. Het karton van jouw doos wordt dan hergebruikt voor de productie van nieuw papier. Doordat er steeds meer oud papier in de papierindustrie wordt gebruikt, is de belasting van het milieu in dit opzicht in de afgelopen 20 jaar aanzienlijk afgenomen. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het verminderde verbruik van hout, water en primaire energie.

En wat gebeurt er met de inkomsten?

De sorteerbedrijven betalen Packmee voor de goederen die ze ontvangen. Een deel van de inkomsten hebben we natuurlijk nodig voor de bedrijfskosten van Packmee. Door het effectieve systeem van inzameling zijn deze relatief laag, waardoor de opbrengst voor goede doelen zo hoog mogelijk is. Jij kunt hieraan bijdragen door de gebruikte kleding te versturen in een grote volle doos. De kosten die Packmee aan PostNL betaalt zijn namelijk per doos, dus hoe groter en voller de doos, hoe hoger de opbrengst voor het goede doel.

Hoe succesvoller Packmee is, des te groter is het aandeel van de winst dat wordt afgedragen aan onze goede doelen. Dat bedraagt nu al 50 procent en we streven ernaar dat dit nog meer wordt! Meer hierover kun je in de rubriek commitment lezen.

Ondervinden arme landen schade door de goedbedoelde inzameling van kleding?

Gelukkig niet! De textielindustrie in de ontvangende landen heeft aantoonbaar niet te lijden van het hergebruik van ingezamelde kleding. Men ondervindt wel last van de invoer van goedkope Aziatische producten. In tegenstelling tot goedkope Aziatische producten, verplaatst het hergebruik van textiel en schoenen delen van de waardeketen naar de doellanden. Hierdoor ontstaan economische impulsen. Er worden bijvoorbeeld arbeidsplaatsen gecreëerd op het gebied van verwerking (wassen, strijken, naaien), transport, handel en verkoop.
 

Deel Packmee met je vrienden

Deel Packmee met je vrienden

Vertel je vrienden over Packmee! Hoe meer mensen er meedoen, hoe hoger onze bijdrage aan de toekomst van een kind.

Like ons op Facebook

HOE WIJ WERKEN

HOE WIJ WERKEN

Packmee garandeert maximale transparantie:
bekijk hier wat er met jouw gedoneerde kleding gebeurt.

Meer weten

DOOS INPAKKEN EN GRATIS VERZENDEN

DOOS INPAKKEN EN GRATIS VERZENDEN

Kleding doneren met Packmee kost geen moeite, is milieuvriendelijk en heel eenvoudig. Kijk hier hoe het werkt.

Video bekijken