Packmee trademark

Packmee is een geregistreerd merk, in eigendom van TEXAID, Textilverwertungs-AG, Millitärstr.1, CH-6467 Schattdorf Zwitserland.

Packmee is a registered trademark, owned by TEXAID, Textilverwertungs-AG, Millitärstr.1, CH-6467 Schattdorf Zwitserland.